• صفحه نخست
  • خدمات متنوع تشریفات پاپیون
  • لیست منوهای غذایی جهت مراسم و مهمانی ها

لیست منوهای غذایی جهت مراسم و مهمانی ها

این لیست شامل غذا ، سالاد ، دسر و نوشیدنی می باشد
به صورت منو و پکیج های متنوع
جهت مهمانی ها ، مراسم ها ، همایش و سمینار
( همکاران محترم جهت دریافت لیست قیمت همکار برای مراسم های خود تماس بگیرید )

منوی شماره یک

انواع پلوها: باقلاپلو با گوشت بره – زرشک پلو با مرغ – خورش فسنجان با مرغ – چلو ساده
انواع سالاد: سالاد فصل – سالاد ماکارونی - سالاد کلم
انواع دسر: کـرم کـارامـل – مـوس شـکـلات – ژله مخلوط میوه – تارت شارلوت – تیرامیسو
نوشابه قوطی – یخ بهداشتی
منوی شماره دو

انواع پلوها: باقلاپلو با گوشت بره – زرشک پلو با مرغ – خورش فسنجان با مرغ – چلو ساده
انواع خوراک و کباب: جـوجـه کـبـاب ( طـبـخ در محل ) 50 درصد
انواع سالاد: سالاد فصل – سالاد ماکارونی - سالاد کلم
انواع دسر: کـرم کـارامـل – مـوس شـکـلات – ژله مخلوط میوه – تارت شارلوت – تیرامیسو
نوشابه قوطی – یخ بهداشتی
منوی شماره سه

انواع پلوها: باقلاپلو با گوشت بره – زرشک پلو با مرغ – شیرین پلو با مرغ - خورش فسنجان با مرغ – چلو ساده – ته چین با مرغ
انواع خوراک و کباب: جـوجـه کـبـاب ( طـبـخ در محل ) 70 درصد
انواع سالاد: سالاد فصل – سالاد ماکارونی - سالاد کلم
انواع دسر: کـرم کـارامـل – مـوس شـکـلات – ژله مخلوط میوه – تارت شارلوت – تیرامیسو
نوشابه قوطی – یخ بهداشتی


 


منوی شماره چهار

انواع پلوها: باقلاپلو با گوشت بره – مرصع پلو با مرغ – آلبالو پلو با مرغ - خورش فسنجان با گوشت قلقلی – چلو ساده
انواع خوراک و کباب: جـوجـه کـبـاب ( طـبـخ در محل ) 50 درصد – خوراک زبان با سبزیجات – خوراک بیف استروگانف
انواع سالاد: سالاد فصل – سالاد ماکارونی - سالاد کلم
انواع دسر: کـرم کـارامـل – مـوس شـکـلات – ژله مخلوط میوه – تارت شارلوت – تیرامیسو
نوشابه قوطی – یخ بهداشتی
منوی شماره پنج

انواع پلوها: باقلاپلو با گوشت بره انواع پلوها: باقلاپلو با گوشت بره – مرصع پلو با مرغ – آلبالو پلو با مرغ - خورش فسنجان با گوشت قلقلی – چلو ساده – ته چین با مرغ
انواع خوراک و کباب: جـوجـه کـبـاب(طـبـخ در محل) 50 درصد – کباب کوبیده لقمه (طبخ در محل) – جوجه چینی (طبخ در محل) - خوراک زبان با سبزیجات – خوراک بیف استروگانف
انواع سالاد: سالاد فصل – سالاد ماکارونی - سالاد کلم
انواع دسر: کـرم کـارامـل – مـوس شـکـلات – ژله مخلوط میوه – تارت شارلوت – تیرامیسو
نوشابه قوطی – یخ بهداشتی
منوی شماره شش

انواع پلوها : باقلاپلو با گوشت بره – مرصع پلو با مرغ – آلبالو پلو با مرغ - خورش فسنجان با گوشت قلقلی – چلو ساده – ته چین با مرغ
انواع خوراک و کباب : جـوجـه کـبـاب ( طـبـخ در محل ) 50 درصد – کباب کوبیده لقمه ( طبخ در محل ) – جوجه چینی ( طبخ در محل ) - خوراک زبان با سبزیجات – خوراک بیف استروگانف – میگو سوخاری ( طبخ در محل )
غذای تزینی : بوقلمون درسته ( به ازای هر 50 نفر 1 عدد )
انواع سالاد : سالاد فصل – سالاد ماکارونی - سالاد کلم
انواع دسر : کـرم کـارامـل – مـوس شـکـلات – ژلـه مخلوط میوه – تارت شارلوت – تیرامیسو
نوشابه قوطی – یخ بهداشتی
منوی شماره هفت

انواع پلوها : باقلاپلو با گوشت بره – مرصع پلو با مرغ – آلبالو پلو با مرغ - خورش فسنجان با گوشت قلقلی – چلو ساده – ته چین با مرغ
انواع خوراک و کباب : جـوجـه کـبـاب ( طـبـخ در محل ) 50 درصد – کباب کوبیده لقمه ( طبخ در محل ) – جوجه چینی ( طبخ در محل ) - خوراک زبان با سبزیجات – خوراک بیف استروگانف – میگو سوخاری ( طبخ در محل ) دیس سبزیجات پخته
غذای تزینی : بوقلمون درسته ( به ازای هر 50 نفر 1 عدد )  – بره درسته ( به ازای هر 100 نفر 1 عدد )
انواع سالاد : سالاد فصل – سالاد ماکارونی - سالاد کلم
انواع دسر : کـرم کـارامـل – مـوس شـکـلات – ژلـه مخلوط میوه – تارت شارلوت – تیرامیسو
نوشابه قوطی – یخ بهداشتی

 


منوی شماره هشت

انواع پلوها : باقلاپلو با گوشت بره – مرصع پلو با مرغ – آلبالو پلو با مرغ - زرشک پلو با مرغ - خورش فسنجان با گوشت قلقلی – خورش قیمه بادنجان - چلو ساده – ته چین با مرغ
انواع خوراک و کباب: جـوجـه کـبـاب ( طـبـخ در محل ) 50 درصد – کباب کوبیده لقمه ( طبخ در محل ) – کباب چنجه ( طبخ در محل ) - جوجه چینی ( طبخ در محل ) - خوراک زبان با سبزیجات – خوراک بیف استروگانف – میگو سوخاری (طبخ در محل) - دیس سبزیجات پخته
غذای تزینی : بوقلمون درسته ( به ازای هر 50 نفر 1 عدد )  – بره درسته ( به ازای هر 100 نفر 1 عدد )
انواع سالاد: سالاد فصل – سالاد ماکارونی - سالاد کلم
انواع دسر: کـرم کـارامـل – مـوس شـکـلات – ژلـه مخلوط میوه – تارت شارلوت – تیرامیسو
نوشابه قوطی – یخ بهداشتی